Christelik-Maatskaplike Rade/Christian Social Services

Welkom by die C-M Rade in Oos-Kaap.Ons visie is om die Liefde van Jesus Christus in Aksie te wees.Mense is skepsels van God en daarom belangrik om ondersteun te word, sodat elkeen tot sy beste potensiaal kan funksioneer. – Verskeie redes maak dit soms moeilik en daarom fokus die CMR om mense in nood by te staan in hulle maatskaplike funksionering.
Die C-M Rade is geregistreerde, nie-winsgewende welsynsorganisasies wat fokus op kinder- en gesinsbeskerming.
Welcome to the CSS in the Eastern Cape.Our vision is to be the love of Jesus Christ in Action.People are creatures of God and therefore important to be supported so that vereyone can function to their best potential. Several challenges make it difficult and therefore the focus of the CSS is to assist people in their social environment.
The CSS is a registered, non-profit organisation that focuses on child and family protection.
Print Friendly, PDF & Email